Osijek Koteks d.d.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: DIVALTOVA 195, Osijek
Županija: Osječko-baranjska
Tel: 031-540-460
Fax: 031-540 -470
Mob: 091-283-1441
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]