EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije

Iso certified

Preuzimanje dokumenata:

Odluka o imenovanju tima za upravljanje energijom:
Preuzimanje →Politika o upravljanju energijom:
Preuzimanje →Ugovor o usluzi LR – dio 1:
Preuzimanje →Ugovor o usluzi LR – dio 2:
Preuzimanje →