EU projekt javne nabave EU fondovi

Više od 90 godina tradicije

Dilj d.o.o. Vinkovci proizvođač je prirodnog glinenog crijepa s tradicijom dužom od 90 godina

Tvrtka zapošljava oko 200 radnika. Prisutna je na tržištima RH, BiH, SiCG, Ukraine, Mađarske, Slovenije, Albanije, Austrije. Glavna tržišta su Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Od 2002. godine nalazi se u sastavu Nexe grupe. Brojnim investicijama u zadnjih 10-ak godina tvrtka je dosegla razinu kvalitete koja zadovoljava sve europske norme, te posjeduje najmoderniju tehnologiju za proizvodnju vrhunskog crijepa.

Crjepovi

CEZAR, OKTAVIJAN, DIOKLECIJAN – proizvodi velikog formata
GLINEX KONTINENTAL, MEDITERAN, MEDITERAN ANTIK, GLINEX PREMIUM

Referentni objekti

Više o referentnim objektima →

Aktualno

Više u aktualno →

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]