EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije

Nexe klub krovopokrivača

Poštovani krovopokrivači,

» stimulativno bodovanje i nagrađivanje;
» besplatno sudjelovanje na stručnim seminarima i skupovima;
» besplatne savjetodavne usluge i niz drugih pogodnosti.

Nexe klub krovopokrivača je nagradni program Nexe crijepa koji pruža niz pogodnosti kao što su:

Članstvo u Nexe klubu krovopokrivača mogu ostvariti pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove krovopokrivanja i koje imaju za to registriranu djelatnost na području Republike Hrvatske. Program funkcionira na bodovnom sustavu, gdje članovi kluba ugradnjom Nexe crijepa skupljaju nagradne bodove, koji se kasnije konvertiraju u nagrade koje su u tom trenutku raspoložive.

Za članstvo u Nexe klubu krovopokrivača ispunite pristupnicu:

Pristupnica

 i pošaljite na:

Dilj d.o.o. Vinkovci
Za Nexe klub krovopokrivača
Ciglarska 33
32100 Vinkovci, Republika Hrvatska
gosp. Tomislav Karin

Za sve informacije obratite nam se na:
Mob: +385 (0)92 254 68 40
E-mail:  tomislav.karin@nexe.hr

Nexe krovopokrivači