EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Vila promet d.o.o.
Regija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Adresa: Obilaznica bb, 80320 Kupres
Tel: +387 (0)34-274-295
E-mail: vila-sped.trade@tel.net.ba
Ostala prodajna mjesta