EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
ŠKREBO
Regija: Tuzlanski i Posavski kanton, SI dio Srbije
Adresa: MAGISTRALNI PUT BB, KLOKOTNICA
Tel: 035/724-380
E-mail: iskrebo@bih.net.ba
Ostala prodajna mjesta