EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Senigor d.o.o.
Regija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Adresa: Safeta Zajke 189, Rajlovac, 71000 Sarajevo
Tel: +387 (0)33-765-570
Fax:+387 (0)33-765-571
Mob: +387 063-035-055
E-mail: senigor@senigor.ba
Web: http://senigor.ba/
Ostala prodajna mjesta