EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
NTP Anida
Regija: Kosovo
Adresa: Shipol Mitrovic
Tel: 044-235-605
Kontakt osoba: Hakia
Ostala prodajna mjesta