EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
NIRMEX
Regija: Tuzlanski i Posavski kanton, SI dio Srbije
Adresa: PREVILE 72, PREVILE
E-mail: nirmex@bih.net.ba
Ostala prodajna mjesta