EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Masiwa d.o.o.
Regija: Zapadni dio Bosne (Unsko-Sanski kanton, Jajce)
Adresa: Petre Kočića 66, 78240 Čelinac
Tel: 051 551 110
E-mail: masiwa@inecco.net
Ostala prodajna mjesta