EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
BOSKOMM
Regija: Tuzlanski i Posavski kanton, SI dio Srbije
Adresa: BOSANSKA 10-12, ODŽAK
E-mail: boscomm@tel.net.ba
Ostala prodajna mjesta