EU projekt javne nabave EU fondovi Nexe crijep - 50 godina garancije
Alkonti d.o.o.
Regija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Adresa: Novi Rezervoar do br. 1, 71320 Vogošća, Sarajevo
Tel: +387 (0)61-229-490
E-mail: a.alkonti@gmail.com
Ostala prodajna mjesta