Vimab trgovina d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: SOLINSKA 78 A, 21000 SPLIT
Županija: Splitsko-dalmatinska
Tel: 021-211-011
Fax: 021-212-882
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]