Vela Luka trgovina d.d.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Ulica 47 br.53, 20270 Vela Luka
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Tel: 020-812-009
Fax: 020-812-004
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]