Valmin

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Nemanjina 20, 23300 Kikinda
Županija: Vojvodina
Tel: 023-432-444
E-mail: dusancudanov@yahoo.com
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]