Trgosped d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Branilaca bb, 72240 Kakanj
Županija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Tel: +387 (0)61-772-100
E-mail: azraimovic@yahoo.net
Web: http://trgosped.ba/
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]