Tranzitexport d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Ulica Kamenolom do br.2, 71210 Ilidža, Sarajevo
Županija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Tel: +387 (0)33-753-600
Fax:+ 387 (0)33-753-600
E-mail: tranzitexport@bih.net.ba
Web: http://tranzitexport.ba/
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]