Torinex d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Miloša Dujića bb, 78240 Čelinac
Županija: Zapadni dio Bosne (Unsko-Sanski kanton, Jajce)
Tel: 051 424 140
E-mail: torinex@teol.net
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]