Tesko market d.o.o.,

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Rudarska bb, 72240 Kakanj
Županija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Tel: +387 (0)61-997-560
Fax: +387 (0)61-166-322
E-mail: teskomarket@bih.net.ba
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]