Tehnomerkur d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Biogradska 44, 23000 Zadar
Županija: Zadarska
Tel: 023-311-716
Fax: 023-311-822
E-mail: tehnomerkur@zd.t-com.hr
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]