Tehnika PC Jankomir d.d.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Škorpikova bb, 10090, Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Tel: +385 (0)1 3794 002
Fax: +385 (0)1 3496 924
E-mail: davor.trlin@tehnika.hr
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]