TEHNIKA HRASTNIK

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Trg Franca Kozarja 1, Hrastnik
Županija: Slovenija
Tel: +386 3 564 2013
Fax: 03 564 2015
E-mail: jasmina.skale@mercator.si
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]