Tale

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Alibegovac bb,  21131 Petrovaradin
Županija: Vojvodina
Tel: 021-465-672
E-mail: cmiljanić.a@gmail.com
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]