SHKELQIMI SH P K

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Qagllavic Prishtin
Županija: Kosovo
Tel: 044-962-423
Kontakt osoba: Bedri Stublla
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]