Senigor d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Safeta Zajke 189, Rajlovac, 71000 Sarajevo
Županija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Tel: +387 (0)33-765-570
Fax:+387 (0)33-765-571
Mob: +387 063-035-055
E-mail: senigor@senigor.ba
Web: http://senigor.ba/
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]