Senabil d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Dr. Mustafe Pintola 31, Ilidža
Županija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Tel: +387 (0)33-764-411
E-mail: shakir@senabil.com
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]