QORRI SH P K

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Ferizaj
Županija: Kosovo
Tel: 044-171-853
Kontakt osoba: Femi Qorri
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]