Proda komerc d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Rudanka bb, 74000 Doboj
Županija: Zapadni dio Bosne (Unsko-Sanski kanton, Jajce)
Tel: 053 287 334
E-mail: prodakom@teol.net
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]