Primaplast d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Radićeva 189, 44250 Petrinja
Županija: Sisačko-moslavačka
Tel: +385 (0)44 815 550
Fax: +385 (0)44 813 951
E-mail: primaplast.petrinja@gmail.com
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]