Plabakop d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: KOLODVORSKA BB, 49246 MARIJA BISTRICA
Županija: Krapinsko-zagorska
Tel: 049-468-881
Fax: 049-468-881
Mob: 091-206-6737
E-mail: plabakop@kr.t-com.hr
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]