Penny plus d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Trg solidarnosti, 71000 Sarajevo
Županija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Tel: +387 (0)33-467-918
E-mail: pennyplus3@bih.net.ba
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]