ONIK-COMMERCE d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Bišće polje (kod Kožare) bb, 88000 Mostar
Županija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Tel: +387 (0)36-577-430
E-mail: onik.co@bih.net.ba
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]