Nova trgovina-S d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: 311 Lahke Brigade bb, 72240 Kakanj
Županija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Tel: +387 (0)32-771-850
Fax: +387 (0)32-771-855
E-mail: nova.trg@bih.net.ba
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]