NMS-promet d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Petra Kočića bb, 70260 Mrkonjić Grad
Županija: Zapadni dio Bosne (Unsko-Sanski kanton, Jajce)
Tel: 050 280 030
E-mail: nmkomerc@teol.ne
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]