NIRMEX

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: PREVILE 72, PREVILE
Županija: Tuzlanski i Posavski kanton, SI dio Srbije
E-mail: nirmex@bih.net.ba
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]