NDERTIMI SH P

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Deqan
Županija: Kosovo
Tel: 044-180-403
Kontakt osoba: Xhevdet Qorraj
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]