N T SH NDERTIMI

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Doganaj Kaçanik
Županija: Kosovo
Tel: 044-202-011
Kontakt osoba: Kadri Selmani
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]