Mostara d.o.o., Konjic

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: PJ Orahovica, 88400 Konjic
Županija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Tel: +387 (0)36-721-890
Fax: +387 (0)36 735 620
E-mail: mostara@bih.net.ba
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]