Metalex d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Magistralni put bb, 78430 Prnjavor
Županija: Zapadni dio Bosne (Unsko-Sanski kanton, Jajce)
Tel: 051 645 611
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]