Medex prom d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Subotička bb, 78000 Banja Luka
Županija: Zapadni dio Bosne (Unsko-Sanski kanton, Jajce)
Tel: 051 380 350
E-mail: medeksprom-bl@teol.net
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]