MC Plus d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: ŽEGOTI 7a, 51215 KASTAV
Županija: Primorsko-goranska
Tel: 051 691 715
Fax: 051 691 716
E-mail: rijeka@mc-plus.hr
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]