Mas promet

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Paunova 16, 21000 Novi Sad
Županija: Vojvodina
Tel: 021-823-245
E-mail: borka@mas-promet.co.rs | stovariste@mas-promet.co.rs
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]