Luka tranzit Osijek d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Vukovarska 229 b, Osijek
Županija: Osječko-baranjska
Tel: 031 515 170
Fax: 031 515 111
Mob: 098 452 955
Email:tanja.romolic@nexe.hr
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]