Lišćevica-Promet d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Moševička 26, 71387 Podlugovi
Županija: Područje Sarajeva, J. Bosne, I. i Z. Hercegovine
Tel: +387 (0)61-479-190
E-mail: liscevica_promet@bih.net.ba
Web: http://liscevicapromet.com/
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]