Labak d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Silvija Strahimira Kranjčevića 25, Đakovo
Županija: Osječko-baranjska
Tel: 031-811-259
Fax: 031-852-023
E-mail:labak.doo@gmail.com
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]