Kova promet (Grandal grupa)

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: PUT SIROBUJE 17, 21000 SPLIT
Županija: Splitsko-dalmatinska
Tel: 021-326-655
Fax: 021-326-288
E-mail: kova-promet@st.htnet.hr
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]