Kedo d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: ZAGREBAČKA ULICA 134, Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Tel: 01-3887-222
E-mail: kedo@kedo.hr
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]