KALESIJA PROMET

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: PRNJAVOR BB, KALESIJA
Županija: Tuzlanski i Posavski kanton, SI dio Srbije
Tel: 035/631-565
E-mail: k.promet@bih.net.ba
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]