KAKEŠ

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: SPRECKA 1, ŽIVINICE
Županija: Tuzlanski i Posavski kanton, SI dio Srbije
Tel: 035/772-922
E-mail: kakes@bih.net.ba
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]