Juma company d.o.o.

Nexe crijep prodajno mjesto

Adresa: Ivana Gorana Kovačića bb, 78000 Banja Luka
Županija: Zapadni dio Bosne (Unsko-Sanski kanton, Jajce)
Tel: 051 300 562
E-mail: jumakom@gmail.com
Ostala prodajna mjesta

Dobivena priznanja i certifikati za vrhunsku kvalitetu i tradiciju

Izjave o postojanju sukoba interesa
[preuzimanje dokumenata]